Điều trị nghiện đồng tính ở khu vực New York và New Jersey

Chương trình điều trị nghiện rượu và nghiện rượu đã có sẵn cho cộng đồng dị tính ở New York và New Jersey trong hơn 30 năm. Các chương trình điều trị nghiện này có chất lượng cao và tư nhân, phi lợi nhuận, được liên bang tài trợ, điều trị nghiện nội trú hoặc điều trị nghiện ngoại trú. Đã có phương pháp điều trị nghiện cho hầu hết mọi loại nghiện ma túy hoặc nghiện rượu. Bạn có thể tìm thấy các chương trình điều trị nghiện cho người già, thanh thiếu niên, nam hay nữ, nhưng đối với cộng đồng GLBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, chuyển giới) thì sao? Những người có khuynh hướng tình dục khác đi đâu và cảm thấy thoải mái? GLBT đi đâu để họ có thể được điều trị nghiện mà không bị phán xét?

Lịch sử điều trị nghiện đồng tính Trong lịch sử, cộng đồng GLBT bị nghiện ma túy hoặc nghiện rượu, được cho là sẽ phù hợp với các chương trình cai nghiện rượu hoặc cai nghiện ma túy chủ yếu dành cho người dị tính. Bạn có thể tưởng tượng mình là người dị tính và được yêu cầu tham gia chương trình điều trị nghiện đồng tính nam, cai nghiện ma túy đồng tính nam hoặc chương trình cai nghiện rượu đồng tính nam. Hãy nghĩ rằng có thể bạn cảm thấy hơi khó chịu, gặp khó khăn trong việc hòa nhập hoặc trải nghiệm kết quả của chứng sợ đồng tính nội tại. Bạn nghĩ trải nghiệm điều trị nghiện của mình sẽ như thế nào? Điều đó đúng, bạn sẽ không bao giờ nhận được lợi ích lớn nhất có thể từ trải nghiệm điều trị chứng nghiện của mình. Vì vậy khả năng tái phát sẽ khá cao.

Ngày nay, cách tiếp cận để điều trị dân số GLBT đã bắt đầu thay đổi. Bạn có thể tìm thấy các chương trình cai nghiện ma túy hoặc cai nghiện rượu chẳng hạn như Lakeview Freedom Rings đã thiết kế phương pháp điều trị nghiện cho cộng đồng GLBT trong cấu trúc của một chương trình điều trị nghiện hiện đại. Các chương trình điều trị nghiện như thế này, đã bắt đầu xuất hiện, nhưng trên cơ sở hạn chế.

Cấu trúc lâm sàng trong chương trình điều trị nghiện là gì Hợp phần điều trị nghiện đồng tính gần như là một chương trình trong một chương trình. Trong khi người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới chắc chắn có những vấn đề cụ thể của riêng họ, con người là con người và người nghiện là người nghiện. Bất kỳ thành phần điều trị nghiện đồng tính chất lượng nào cũng sẽ có chuyên gia trị liệu nghiện riêng được đào tạo để đáp ứng nhu cầu phục hồi của cộng đồng GLBT, nhân viên tại trung tâm điều trị nghiện sẽ được đào tạo và giáo dục về sự nhạy cảm để giảm thiểu và đôi khi loại bỏ bất kỳ thái độ kỳ thị đồng tính nào và bệnh nhân GLBT sẽ tham gia trong các dịch vụ lâm sàng với phần còn lại của dân số bên ngoài thành phần của họ.

Dịch vụ Điều trị Nghiện đồng tính ở NY và NJ

[*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Jonathan Huttner, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời